1) Надання правової інформації, консультації і роз’яснень з різного роду правових питань (постійний моніторинг та аналіз діючого законодавства України та міжнародних норм права, аналіз вітчизняної та міжнародної судової практики);
2) Захист прав, свобод та законних інтересів фізичних осіб – громадян України, іноземців, осіб без громадянства, а також юридичних осіб вітчизняного права та іноземних представництв;
3) Правовий супровід діяльності юридичних та фізичних осіб, за обраними програмами нашого об’єднання (абонентське обслуговування за правилом «7/24» -7 днів на тиждень/24 години на добу);
4) Представництво законних інтересів Клієнта у підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності, у держаних органах, перед фізичними особами, у правоохоронних органах, а також у судах України всіх інстанцій та спеціалізації, за всіма питанням, що стосуються прав, свобод і законних інтересів Клієнта;    
5) Різноманітні юридичні послуги (правовий аналіз документів, дозвільно-реєстраційна діяльність, складання заяв, скарг, клопотань, процесуальних та інших документів правого характеру), міжнародно-правова діяльність;